Arbetsplatsförlagt lärande

advertisement
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Vård och omsorg
Kurs: Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng VÅRVÅR01
2016-05-17
Namn:
Eleven utför vård- och omsorgsuppgifter:
- Etiskt
- Estetiskt
- Hygieniskt
- Ergonomiskt
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
I arbetet hanterar eleven apparater och tekniska hjälpmedel.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven använder på ett patientsäkert sätt informationsteknik för:
- Information
- Kommunikation
- Dokumentation
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
1
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Vård och omsorg
Kurs: Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng VÅRVÅR01
2016-05-17
Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven uppmärksammar den enskilda människans behov och förutsättningar.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens
krav.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards