Arbetsplatsförlagt lärande

advertisement
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Sjukvård
Kurs: Akutsjukvård, 200 poäng SJUAKU0
2016-05-17
Namn:
Eleven planerar och utför egna arbetsinsatser.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven utför vård- och omsorgsuppgifter vid akuta och andra sjukdomar.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven utför medicintekniska uppgifter vid akuta och andra sjukdomar.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
1
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Sjukvård
Kurs: Akutsjukvård, 200 poäng SJUAKU0
2016-05-17
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven symtom och förändringar i människors
hälsotillstånd.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven utför arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven använder teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
2
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Sjukvård
Kurs: Akutsjukvård, 200 poäng SJUAKU0
2016-05-17
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med andra i olika situationer.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven inspirerar och motiverar patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
3
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Sjukvård
Kurs: Akutsjukvård, 200 poäng SJUAKU0
2016-05-17
Eleven rapporterar och dokumenterar sitt arbete.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens
krav.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
4
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards