Vård- och omsorgsarbete 2

advertisement
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Vård och omsorg
Kurs: Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng VÅRVÅR02
2016-05-17
Namn:
Eleven planerar och utför med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och
integritet vård- och omsorgsuppgifter:
- Etiskt
- Estetiskt
- Hygieniskt
- Ergonomiskt
- Hälsofrämjande
- Rehabiliterande
- Habiliterande
- Pedagogiskt
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven utvärderar den egna arbetsinsatsen.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
1
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Vård och omsorg
Kurs: Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng VÅRVÅR02
2016-05-17
Eleven dokumenterar och rapporterar utförda uppgifter.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
I arbetet hanterar eleven apparater och tekniska hjälpmedel.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven använder, på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation
och dokumentation.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
2
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Vård och omsorg
Kurs: Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng VÅRVÅR02
2016-05-17
Eleven anpassar sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven uppmärksammar den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och
relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer relevanta lagar och
andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
3
Arbetsplatsförlagt lärande - Kunskapskrav
Ämne: Vård och omsorg
Kurs: Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng VÅRVÅR02
2016-05-17
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och
situationens krav.
Beskriv hur och varför, signatur och datum:
4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards