Pneumokockvaccinationer ytterom det nationella

advertisement
Uppdatering 04/2016
Pneumokockvaccinationer ytterom det nationella vaccinationsprogrammet
Vaccin, som inte hör till nationella vaccinationsprogrammet betalas av behandlande enhet eller av personen själv
Målgrupp
Till vem?
PCV10
Synflorix
PCV13
Prevenar 13
Friska barn som fyllt 5 år och vuxna i arbetsför ålder
Nej
1 dos enligt individuell bedömning
Nej
Alla personer som fyllt 65 år oberoende av bakomliggande sjukdomar
Nej
1 dos enligt individuell bedömning
Enligt den behandlande läkarens
individuella bedömning.
En dos 12 månader efter
PCV-vaccindosen
ELLER
om personen tidigare fått PPV23:
1 dos enligt individuell bedömning högst
ett år efter PPV-vaccinet
PP-PNA-FIN-0016-08062016
PPV23
Pneumovax
Barn som fyllt 5 år och vuxna som är utsatta för en allvarlig sjukdom och som har
Dlikvorfistel
Dkokleaimplantat
Dkronisk lungsjukdom
Dkronisk hjärtsjukdom (kliniskt betydande sjukdom som orsakar symtom)
Ddiabetes
Dleversvikt
Dmjälten fungerar inte eller saknas
DHIV-infektion
Dannan immunbrist
• lymfom
• multipelt myelom
• nefrotiskt syndrom
• medfödd eller förvärvad immunbrist (ej agammaglobulinemi)
• personer som fått organ- eller vävnadstransplantat
• personer som får fortgående systemisk kortisonbehandling eller
annan immunosuppressiv läkemedelsbehandling
Dfortgående anstaltsvård
Nej
1 dos om inga tidigare konjugatvaccin
ELLER
om personen tidigare fått PPV23:
1 dos enligt individuell bedömning högst
ett år efter PPV-vaccinet
Enligt den behandlande läkarens
individuella bedömning.
En dos 12 månader efter
PCV-vaccindosen
På THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) webbsida om vaccinationer kan du kontrollera de senaste anvisningarna för pneumokockvaccination. (https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/pneumokokkirokote/taulukko-2) 22.2.2016
61374_Pfizer_THL_ohje_pneumokokkirokotuksista_A4_RU.indd 1
8.6.2016 12.43
PNEUMOKOCKVACCIN
Två olika konjugatvaccin och ett polysackaridvaccin mot pneumokocksjukdomar-finns
tillgängliga i Finland. De skiljer sig från varandra både immunologiskt och beträffande
- minnet,
antalet skyddande serotyper. Polysackaridvaccinet väcker inte det immunologiska
medan konjugatvaccinet väcker detta. Konjugerat vaccin skyddar mot slemhinneinfektioner och bärarskap av pneumokocker i näsa och svalg, polysackaridvaccinet gör inte detta.
Polysackaridvaccinet omfattar dock flest serotyper av pneumokocker.
Flera faktorer påverkar användningen och rekommendationerna för användning av
pneumokockvaccin. Sådana är särskilt
• uppskattad sjukdomsrisk hos den som vaccineras, såsom ålder och bakomliggande
sjukdomar
• vardera vaccinets effekt mot olika sjukdomsformer
• vaccinets pris
• betalningsvilja hos den som vaccineras eller den behandlande instansen.
61374_Pfizer_THL_ohje_pneumokokkirokotuksista_A4_RU.indd 2
8.6.2016 12.43
Download