Signeringslista

advertisement
Region Stockholms Innerstad
Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor
SIGNERINGSLISTA LÄKEMEDEL
Namn:
ÅR: 2015
Månad:
E = ej hemma
0 = vägrar ta
X = sover medicin
Observera:
K = kräkts
S = mediciner saknas
U = utsatt
Personnummer:
Rapportera till SSK om vårdtagaren ej tar sina läkemedel
Administrering av iordningsställd dos samt flytande läkemedel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Morgon kl:
Lunch kl:
Middag kl:
Kväll kl:
Natt kl:
Signaturförtydligande se baksidan
2015-01-19
30
31
Region Stockholms Innerstad
Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor
Namnteckning
Personnummer
Namnförtydligande
Signatur
Yrke
2015-01-19
Download