GE INTE MEDICIN FÖRRÄN DU GJORT FÖLJANDE KONTROLLER

advertisement
Klistras fast på framsida av medicinskåp
Flik 8.10.
GE INTE MEDICIN FÖRRÄN DU
GJORT FÖLJANDE KONTROLLER
1) SIGNERINGSLISTA: ATT MEDICIN INTE REDAN
ÄR SIGNERAD
2) TA FRAM ORDINATIONSKORT OCH RÄKNA
ANTAL LÄKEMEDEL ORDINERAD DEN GIVNA
KLOCKSLAGET
3) LÄS PÅ PÅSEN OM DET ÄR RÄTT PERSON, RÄTT
DATUM, RÄTT ANTAL LÄKEMEDEL, RÄTT
ADMINISTRERINGS SÄTT
4) LÄS MEDICINLISTA-ORDINATIONSKORT: ÄR
DET NÅGRA LÄKEMEDEL SOM INTE ÄR DISPADE
OCH SKA GES NU?
5) ÖVERLÄMNA DOSEN OCH FÖRVISSA DIG ATT
MEDICIN ÄR INTAGEN
6) SIGNERA GIVEN DOS PÅ RESPEKTIVE TID PÅ
SIGNERINGSLISTA
KONTAKTA SJUKSKÖTERSKA OM NÅGOT AV
OVANSTÅENDE AVVIKER INNAN DU GÅR IN PÅ
NÄSTA MOMENT
Download