Kunskapstest 1

advertisement
Kunskapstest - Delegering
1. Vilka kontroller ska du göra innan du ger läkemedel ur dosett/dospåse till en patient?
Svar:
2. Vad ska du använda ISBAR-kortet till?
Svar:
3. När du ska följa med Kalle till doktorn upptäcker du att det finns tre olika
ordinationshandlingar i Kalles medicinskåp. Hur vet du vilken ordinationshandling som är det
aktuell och vad gör du med de övriga två?
Svar:
Använd utbildningens ordinationshandling när du besvarar följande frågor:
4. Hur många tabletter ska det finnas i dospåsen som ska ges klockan 08:00?
Svar:
5. Hur många gånger per dag ska patienten få tablett Dolcontin, depottablett 5 mg?
Svar:
6. Hur många dospåsar har patienten under ett dygn?
Svar:
7. Hur ofta ska Kåvepenin ges den 13/1?
Svar:
Använd utbildningens signeringslista Mikael Simulerad när du besvarar följande frågor:
8.
Vad betyder OF som står framför Movicol?
Svar:
9. Den 19/1 finns det en markering % istället för signatur på signeringslistan. Vad innebär det?
Svar:
1
Download