Kunskapstest 1

advertisement
Kunskapstest - Delegering
1. Vilka kontroller ska du göra innan du ger läkemedel ur dosett/dospåse till en patient?
Svar:
2. Vad ska du använda ISBAR-kortet till?
Svar:
3. När du ska följa med Kalle till doktorn upptäcker du att det finns tre olika dosrecept i Kalles
medicinskåp. Hur vet du vilket dosrecept som är det aktuella och vad gör du med de övriga
två dosrecepten?
Svar:
Använd utbildningens dosrecept när du besvarar följande frågor:
4. Hur många tabletter ska det finnas i dospåsen som ska ges klockan 08:00?
Svar:
5. Hur många gånger per dag ska patienten få tablett Tegretol Retard, depottablett 200mg?
Svar:
6. Hur många dospåsar har patienten under ett dygn?
Svar:
7. Hur ofta ska Movicol ges?
Svar:
Använd utbildningens signeringslista Kalle Svensson när du besvarar följande frågor:
8.
Vad betyder OF som står framför Movicol?
Svar:
9. Den 3 mars finns det en markering 5 istället för signatur på signeringslistan. Vad innebär det?
Svar:
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards