Checklista olämpliga läkemedel för äldre

advertisement
Informationsmapp lmg, flik 5
Checklista olämpliga läkemedel för äldre
Målgrupp: Patienter 65 år eller äldre
Använd checklistan vid enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång, vid nyinskrivning, vid förnyelse av
recept eller dosrecept. När en patient är förvirrad eller har fallit.
Lämnas sedan till läkare för bedömning och åtgärd. Bifoga dosrecept alt. medicinlista ÖV
Vårdcentral:
Säbo:
Datum:
Patient:
Uppgiftslämnare:
Sätt kryss nedan för
preparat patienten har:
Olämpliga läkemedel
Källa: Socialstyrelsen
Kryss för
Stående
ordination
Kryss för
Ordination
vid behov
Tramadol, Tiparol, Tradolan, Dolatramyl, Gemadol,
Nobligan
Propavan
LÅNGVERKANDE BENZODIAZEPINER
Stesolid (tabletter, stolpiller)
Flunitrazepam
Apodorm, Mogadon, Nitrazepam
ANTIKOLINERGA LÄKEMEDEL
Atarax, Atyxine, Hydroxizin
Lergigan
Theralen, Alimemazin APL
Detrusitol, Tolterodin
Vesicare/ Toviaz/ Emselex
Kentera plåster, Ditropan, Oxybutynin,
Klomipramin, Anafranil/ Sensaval,
Saroten, Amitriptylin
Akineton
Calma tuggummi, Ketogan supp, Ketogan Novum tabl,
Scopoderm plåster,
NSAID (inflammationshämmande)
Naproxen, Pronaxen/ Ibuprofen, Brufen/ Diklofenak/
Celebra, Celecoxib/ Arcoxia, m.fl.
ANTIPSYKOSLÄKEMEDEL
Olanzapin, Arkolamyl, Zalasta, Zyprexa
Risperidon, Medorisper, Risperdal
Haldol
Quetiapin, Ketipinor, Seroquel
Cisordinol
Nozinan, Levomepromazine
Trilafon/ Fluanxol/ Abilify, Aripiprazol
Reviderad 2017-02-10, Läkemedelsenheten/ AB, KÖ
Ange ev. kommentar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards