E-post Telefon Ansvarig chef har godkänt

advertisement
ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Intresseanmälan hospitering
på Akademiska sjukhuset/Hälsa och habilitering
Önskemål (OBS, lämna minst två önskemål!)
Ange 1 (första handsval) 2 (andrahandsval) osv
Akutmottagningen (ssk)
Geriatriken (medicin, ortopedi)
(ssk, sjg, AT)
Hospice (ssk)
Infektion 30F (ssk, sjg)
Kirurgen 70 B2 (ssk)
Lungmedicin 50 E (ssk, sjg)
Mag-tarm- och njuravdelning 30B2 (ssk)
Mobila Äldreakuten (ssk)
Närvårdsavdelningen Uppsala (ssk, sjg, AT)
Onkologen (ssk)
Psykiatri
(slutenvårdspsyk-ssk, öppenvårdspsyk -ssk, sjg, AT)
Strokeavdelning 85B (ssk, sjg, AT)
Öron-Näsa-Hals (ssk)
Kontaktuppgifter (TEXTA TYDLIGT)
Namn
Arbetsplats
Yrke
(ssk, fysioterapeut/sjg, AT)
E-post
Telefon
Ansvarig chef har
godkänt
Skickas till samordningssjuksköterska Lisa Lundberg Steiner via fax eller E-post
Fax: 018-13 35 08
E-post: [email protected]
Anmälan senast 30 September
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: [email protected]
www.uppsala.se
Download