Här skriver du titeln på ditt dokument

advertisement
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
1 (1)
RUTIN
Telefoner reservrutin när Region Gotlands telefonväxel
inte fungerar
Fasta telefoner kan inte användas.
För att nå nedanstående mobilnummer används mobiltelefon som inte är
ansluten till mex-systemet.
Akutmottagning
0737-658966
Anestesi bakjour (8390)
070-4476929
Anestesi primärjour (IVA dygnet runt 8006)
073-765 8781
Anestesi ssk jour
073-7658184
Anestesiläkare op (dygnet runt 8192)
073-765 8195
ATA Visby Lasarett
070-4477090
Barnjour
073-7658202
Gyn/obstetrik bakjour
070-4477875
Gyn/obstetrik primärjour
0737-658020
Infektion
070-4477590
IVA ssk/MIG
070-4476943
Kemlab
073-7658316
Kirurg bak
070-4477619
Kirurg primär
0737-658014
Medicin bak
070-4477630
Medicin primär
0737-658150
Op ssk jour
073-7658312
Ortoped bak
070-4477618
Primärvård beredskapsjour
Mobilnummer finns på sjukvårdsrådgivningen tel 1177
Psykkliniken
070-4477610
Psykkliniken bak
070-4477611
Röntgen jour
070-4477641
Röntgen ssk
070-4477642
Röntgen usk
073-7658215
Ögon
070-4477681
Öron
070-4477634
Dokumentnamn
Sökare reservrutin
Dokumentnummer
Framtagen av – funktion/namn
Sjukvårdens ledningsgrupp
Godkänd av – funktion/namn
Anders Sylvan Sjukvårdschef
Upprättat/godkänt datum
120925
Version
1
Download