Martin Nilsson

advertisement
Senior alert
- systematisk skadeprevention för äldre
Merita Murtezi (Specialistsjuksköterska i vård av äldre)
Martin Nilsson (Leg. Sjukgymnast, Med.Dr.)
Regionala koordinatorer för Senior alert
Senior alert fungerar som ett stöd vid systematiskt förebyggande
arbete av fall, undernäring och trycksår för äldre personer (≥ 65 år)
- Ett nationellt kvalitets- & processregister baserat på vetenskaplig grund
Strukturerat kvalitetsarbete som identifierar brister i det dagliga arbetet
Den onda cirkeln som kan innebära början till slutet för den äldre
Minskad livskvalitet
Ökad sjuklighet
Ålder
Läkemedel
Sjukdom
Ökat vårdbehov
Nedsatt rörelseförmåga
Ökade medicinska
kostnader
Psykisk stress
Förvirring/depression
Ökad dödlighet
Ökad risk att
utveckla trycksår
och försämrad
sårläkning
Nedsatt aptit
Försämrad
nutritionsstatus
med risk för
undernäring
Nedsatt
rörelseförmåga
Förlust av muskler
Förlust av muskler
Ökad risk för fall
med ökad risk för
fraktur
Nedsatt
imunförsvar
Tack för visat intresse!
Frågor?
Download