SUNDERBY SJUKHUS

advertisement
Kvinnosjukvården Norrbotten
Gynekologi
Rådgivning dagtid, vardagar 0920-26 12 20
Övrig tid, ring Gyn avd 49 tel: 0920- 28 20 49
Sjukvårdsrådgivning tel: 1177
Ansvarig för informationen: dr Anna Pohjanen
Information till dig som ska genomgå abort
Operation
Operationen innebär att man försiktigt vidgar livmoderhalsen. Sedan görs en
sugskrapning om det gått mindre än 13 veckor sedan sista mens. Aborten
påbörjas i och med att du kvällen innan operationen för upp en tablett
Cytotec i slidan. Mensvärk och blödning kan förekomma. Tablett Panodil
eller liknande tas vid behov mot smärtan.
Efteråt
Avslag, är en tunn blödning i några dagar - någon vecka.
Komplikationer till operationen
Infektion: Om du får feber och värk i magens nedre del kontakta gynekolog
mottagningen..
Blödning: Riklig blödning efter några dagar kan vara tecken på att allt inte
har kommit ut vid skrapningen. Kontakta gynekolog mottagningen.
Bedövning
Operationen utförs i narkos eller lokalbedövning av livmoderhalsen.
Hemfärd
Du åker hem på operationsdagens eftermiddag. Du får ej själv köra bil. Du
får träffa den doktor som har opererat dig innan du far hem.
Återbesök
Vid behov.
Rådgivning
Samlag och karbad undviks så länge du blöder.
Använd ej tampong.
Preventivmedel
Spiral kan sättas in vid ingreppet.
P-piller/Minipiller kan du börja med dagen efter ingreppet.
P-spruta och P-stav kan ges samma dag.
Uteblivet besök debiteras.
www.nll.se
Download