efter operation av vagel i ögat - Hoito

EFTER OPERATION AV VAGEL I ÖGAT
Rengöring av ögat
Tvätta alltid händerna före du vårdar ögat.
Dagen efter operationen tar du bort ögonförbandet och rengör ögat med bomull fuktad i
rent vatten.
Håll operationsområdet torrt 2-3 dagar efter operationen. Tvätta gärna ansiktet med en
tvättlapp och undvik hårtvätt samt bastubad under den här tiden.
Medicinering
Använd ögonmediciner enligt anvisningarna i receptet.
Ögonsalva applicerars innanför det nedre ögonlocket.
Särskilt att beakta
Vanligtvis behövs ingen eftergranskning.
Ta kontakt med ögonklinikens bäddavdelning eller poliklinik om såret inte läker som det
ska (ständig blödning, rodnad, varbildning).
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
www.vsshp.fi/sv
Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.