Septumplastik (sned nässkiljevägg = septumdeviation)

Septumplastik (sned nässkiljevägg = septumdeviation)
Varför opererar man
Sned nässkiljevägg beror alltid på något trauma mot näsan. Detta kan ha varit ända
sedan förlossningen. Septumdeviation kan förekomma i kombination med en sned
ytternäsa. Både för lite och för mycket utrymme i någon näshalva kan uppfattas av
hjärnan som nästäppa.
Före operationen
Läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga bör undvikas veckan före
operationen. Detta gäller mediciner som innehåller acetylsalicylsyra (Trombyl,
Magnecyl, Treo o.s.v.) eller warfarin (Waran). Du får inte äta fast föda från klockan
24.00 natten före operationen.
Hur går operation till
Vi opererar septumplastik i dagkirurgi. Du kommer på morgonen och går hem samma
dag. Operation kan göras i lokal bedövning eller i full narkos. Man lämnar inga
synliga ärr. Man tar bort utstickande delar av septumbrosket och även ben.
Resterande del av septum ställs i medellinjen så att båda näshalvor bli lika. Näsan är
tamponerad i 1 dygn. Två plaststöd, ett på vardera sida av nässkiljeväggen, sys fast
och avlägsnas 10 dagar efter operation. Under tiden känns näsa som ”förkyld” och är
känslig (smärtar) vid beröring.
Efter operation
Du får vara sjukskriven cirka 1 vecka. Vid tungt kroppsarbete behövs 5 dagar mer.
Du skall snyta dig bara svagt och inte böja dig fram första dagar för att minska risken
för blödning. Undvik all ansträngning. Du känner dig täppt i näsan hela den första
veckan – det är normalt. Det gör också lite ont och Alvedon/Panodil kan användas.
Komplikationer
Om värk eller feber uppstår efter ett par dagar kan detta tyda på att en infektion
tillstött. Temperaturstegring mer än 38 0C, svår värk och frossa är varningstecken
och kontakt skall tas med ÖNH-kliniken. En bedövning kan uppstå i överkäkens
framtänder efter operationen. Bedövningen brukar försvinna efter några månader
men kan någon gång bli bestående. Nästäppa som tilltar efter operationen kan
orsakas av blödning och Du skall då kontakta kliniken. I enstaka fall kan ett
kvarstående hål i nässkiljeväggen uppstå.
Övrig information:
Om Du har frågor inför operationen så kontakta sjuksköterska på
operationsplaneringen (mån-tors 9.30-11.30) på telefon 018-611 2869. Det är också
viktigt att Du meddelar förändringar i Ditt hälsotillstånd, adressändringar och annat av
betydelse inför operationen på detta nummer.