Operation av tårvägar med silikonslang på barn

advertisement
Operation av tårvägar
med silikonslang på barn
Tårvägsstenos: I normala fall rinner tårvätskan från ögat via tårkanalen ned till näsan. Vid stopp i
tårkanalen rinner tårarna i stället ut på kinden.
Operation
Under operationen öppnas de igentäppta områdena med en trubbig metallsond och tunna
silikonslangar sätts in för att hålla passagen öppen. Operationen tar cirka 1 timme.
Komplikationer till operationen
Det kan uppstå blödningar och svullnad i huden kring ögat. Även näsblödning kan inträffa.
Bedövning
Operationen sker i narkos.
Smärta
Lätt ömhet kring operationsområdet är normalt. Alvedon mixtur ordineras efter kroppsvikt.
Hemfärd
Ni kan åka hem samma dag, efter några timmar på postoperation.
Medicin
Efter operationen får du använda Fucithalmic ögonsalva morgon och kväll i det opererade ögat i 7
dagar. Om ögat längre fram blir rött eller kladdigt kan kuren upprepas.
Återbesök
Efter 3 månader tas slangen bort. Detta görs oftast i narkos. Efter borttagande av silikonslangen kan
effekten av operation utvärderas. Det är normalt att ögat fortsätter att tåras så länge slangarna är kvar.
Rådgivning
Kontakta ögonmottagningen vid problem på telefon:
Sunderby sjukhus 0920-28 39 92.
Piteå älvdals sjukhus 0911-752 80.
Gällivare sjukhus 0970-793 56.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Ögonsjukdomar och
synstörningar hos barn
Gregory Olsson-Lalor
Kati Remes
1 av 1
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Dokumenttyp
Patientinformation
VARD-5-2333
2017-02-13
3.0
Download