transplantation av hornhinnan - Hoito

advertisement
TRANSPLANTATION AV HORNHINNAN
De vanligaste orsakerna till hornhinnetransplantation är hornhinnans keratokonus (”toppig
hornhinna”), olyckor och infektioner. Under ingreppet ersätts den skadade hornhinnan med en
donerad hornhinna.
Syftet med anvisningarna är att hjälpa dig att främja ögats tillfrisknande efter operationen och
förebygga infektioner. Operationen utförs i narkos. Sjukhusvistelsen är vanligtvis 0-3 dygn
beroende på operationen.
DAGEN FÖRE OPERATIONEN
Använd rengörande ögondroppar enligt anvisningarna på receptet!
Då du droppar ögondropparna bör du hålla flaskan några centimeter från ögat. Du kan
dra ner nedre ögonlocket och luta huvudet bakåt för att underlätta droppandet.
Fortsätt medicineringen normalt, ifall du inte fått andra anvisningar.
Duscha och tvätta håret på kvällen.
Drick inte alkohol.
Operationsdagen
Ät och drick inte efter midnatt!
Ta dina morgonmediciner med en liten mängd vatten, ifall du inte har fått andra
anvisningar. Ta med dina mediciner till sjukhuset.
Sminka dig inte. Lämna smyckena hemma.
Efter operationen
Rengöring av ögat
Tvätta alltid händerna före du vårdar ögat!
Rengör det opererade ögat dagligen med bomull fuktad i rent vatten.
Du kan duscha, men undvik bastubad och att få vatten i ögat under 2 månader.
Du får tvätta håret 1 vecka efter att du kommit hem från sjukhuset genom att böja
huvudet bakåt (be om hjälp vid behov).
Att skydda ögat
Skydda ögat med skölden inför natten under åtminstone 1 månad.
Undvik att trycka och gnugga ögat under 3 månader. Ögat tål inte ett direkt slag eller att
man trycker på det.
Du kan tills vidare använda dina glasögon.
Utomhusvistelse och motion
Undvik all slags ansträngning och att böja dig nedåt under 1 månad.
Undvik att lyfta och bära över 3 kg under 2 månader.
Mer betungande arbete får du påbörja först efter 3 månader.
Du kan vistas utomhus och promenera.
Skydda ögat med ett förband eller glasögon, ifall vind eller kyla känns irriterande.
Simning rekommenderas inte under 2 månader.
Särskilt att beakta
Ögat tar inte skada av att du tittar på TV eller läser.
En känsla av skräp i ögat, att ögat vattnas och är rött är vanliga symptom som kan
förekomma efter operationen. Då behandlingen fortsätter försvinner de här besvären.
Den sista eftergranskningen är vanligtvis 1 år 3 månader efter operationen. Då
avlägsnas vid behov stygnen från ögat.
Ta kontakt med ögonpolikliniken eller bäddavdelningen om det uppstår värk i ögat,
ljuskänslighet, om synen försämras eller något annat avvikande uppstår.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
www.vsshp.fi/sv
Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.
Download