Re-operation - Region Uppsala

advertisement
Re-operation
Kriterier för kodning av reoperationer:
• Reoperationen ska vara gjord på grund av en komplikation till en
tidigare operation oavsett var operationen var utförd
• Reoperationen ska ske inom 30 dagar efter den tidigare operationen
• Om kriterierna för reoperation inte uppfylls så kodas operationen
som en ny primäroperation
Kodstruktur för reoperation:
JWE00 Reoperation på mag-tarmkanalen pga djup blödning
1:a position = kapitelbokstav, ex A= operation på nervsystemet, B = operation på endokrina
organ, J = operation på mag-tarmkanalen och därtill hörande organ
2:a position = W, som visar att detta är en reoperation, gäller i alla kapitel, (undantag för Nkapitlet, rörelseorganen, där W står i 3: position)
3:e position = information om vilken komplikation som man reopererar för, se nedanstående
lista
A – sårruptur
B – ytlig infektion
C – djup infektion
D – ytlig blödning
E – djup blödning
F – anastomos och suturinsufficiens
W – andra reoperationer
4-5:e position = 00/99
Reoperationskoden ska alltid väljas som första kod och stå före den eller de koder som
beskriver operationens innehåll. Reoperationskoden kopplas under den diagnos som beskriver
den postoperativa komplikationen, se exempel ovan
DRG-kodargruppen/Liselotte Bengtson/LUL 2012
Download