REGIONALISERAD LÄKARUTBILDNING
SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ
- en viktig framtidssatsning för hela länet
Läkarstudent i Norrbotten
Hur många kommer till Sunderbyn?
 30 studieplatser per termin regionaliseras till länssjukhusen i
Sunderbyn, Sundsvall och Östersund, ca 70 blir kvar i Umeå
 De första 10 läkarstudenterna till Sunderbyn kommer
januari 2011, därefter 10 nya varje termin
 Färdigutbyggt hösten 2013 finns konstant 50- 60
läkarstudenter vid Sunderby sjukhus, kan bli fler på sikt
Positiva val eftersträvas!
 Den första årskursen som ska ut påbörjade läkarprogrammet
ht-2008, de valde studieort i december 2009
– 8 studenter valde Sunderbyn (8 Östersund, 9 Sundsvall)
– Extraintag kommer att ske från andra terminer och med
utlandsstuderande
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Produktion: jan 2010
Foto: www.fotoakuten.se
Så bygger vi upp den
regionaliserade läkarutbildningen
 Gemensamt uppbyggnadsarbete mellan
Norrlandstingen och Umeå universitet
(fr o m feb 2008 t o m dec 2010)
 Regionaliseringssamordnare vid UmU
 Arbetsgrupper inom NLL:
–
–
–
–
–
–
–
Professionen (läkarna)
FoU
Personal
Ekonomi
Bygg- och fastigheter
Information
IT
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Foto: www.fotoakuten.se
Produktion: jan 2010
Våra målområden inom NLL är;
 Akademisk miljö vid Sunderby sjukhus och NLL
 Kompetensutveckling för NLL:s personal
 Studiesocial miljö, boende och transporter
 Marknadsföring av Sunderby sjukhus och NLL
 Intern och extern förankring
Effektmål:
 Läkarutbildningen ska hålla god kvalitet
 Personalen ska ha god förmåga att arbeta
i en kombinerad studie- och driftsmiljö
 10 studenter per termin ”väljer” Sunderby sjukhus
 Ca 80 % av läkarstudenterna ska göra sin AT inom NLL
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Produktion: jan 2010
Foto: Maria Åberg, meramedia samt Info NLL
Termin 6-11 på läkarprogrammet kommer att
erbjudas vid Sunderby sjukhus
T/V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Cellens struktur och funktion
PU
2
Organens struktur och funktion
PU
3
4
5
6
7
Organens struktur och funktion
Attack och försvar
Sjukdomslära, symtom och diagnostik
PU
PU
Klinisk propedeutik (inkl Kliniska undersökningsmetoder)
Klinisk Baskurs 1 (Medicin)
PU
PU
Klinisk Baskurs 2 (Kirurgi, anestesiologi, malignnitet))
PU
8
Klinisk Baskurs 3 (Ortopedi, dermatologi, infektion)
PU
9
Neurologi, Oftalmiatrik, ÖNH och Psykiatri
PU
10
11
Projektarbete
Kvinna - Barn
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Umeå
PU
Produktion: jan 2010
Sunderbyn
Aktuellt arbete just nu
 FoU
- fortsatt förstärkt forskning under 2010 (25 läkare får FoU-stöd)
- två av tio lektorat tillsätts under hösten i Sunderbyn via UmU
 Bygg
- nytt utbildningscentrum står klart ht-2010 i Sunderby sjukhus
 IT
- gemensam IT-plattform byggs upp mellan UmU och landstingen

- detaljplanering sker av termins- och ämnesansvariga (UmU, SY)
- kompetensutveckling i form av handledarutbildningar pågår
Läkargr.
 Ekonomi
- slutförhandlingar pågår mellan UmU – landstingen
 Stud. soc. miljö - samarbete LTU, bostäder, Luleå studentkår e t c
 Information - träff med första kullen “Sunderbystudenter” under våren
- visningsresa för läkarstudenter (termin 2) den 14-15 mars
- vi besöker verksamheterna för intern info (SY, länet)
- deltagande vid mässor, pr-aktiviteter, möten o s v
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Produktion: jan 2010
Skiss på utbildningscentrum i Sunderbyn
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Produktion: jan 2010
Därför ska läkarstudenterna välja
Sunderby sjukhus, Luleå & Norrbotten!
 Engagerad och kompetent personal
 Bra utbildning/ handledning




Modernt länssjukhus
Förmåner & karriär
Luleå – en etablerad studentstad
Bra boendemiljö med stort utbud
och god livskvalitet
 Goda kommunikationer
 I ett län fyllt av möjligheter och
upplevelser
Foto: Millimeter Bildbyrå samt Info NLL
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Produktion: jan 2010
Fortsatt arbete – permanent organisation

FoU

Utb. centrum - anvar för utbildningslokaler, drift, student/personalservice

IT
- IT-stöd för utbildningsverksamheten

Läkargr.
- terminsplanering, uppföljnings- och utvärderingsarbete av
utbildnings- och handledarinsatser samt utbildningsmiljön
- fortsatt kompetensutveckling, handledarutbildningar m m

Ekonomi
- redovisnings- och uppföljningsarbete

Studiesocial miljö – fortsatta kontakter med LTU, studentbostäder, Luleå studentkår e t c

Information - webb, infodagar, visningsresor för blivande Sunderbystudenter
- träffar/aktiviteter med “Sunderbystudenter”
Foto: Millimeter Bildbyrå
- intern information, nyhetsbrev, webb, träffar
- extern information, webb, pr, mässor e t c
- fortsatt ökat fokus på forskningsverksamhet, handledning av projektarbete
- tillsättning av ytterligare åtta lektorstjänster i SY via UmU
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Produktion: jan 2010
Regionaliserad läkarutbildning
- en viktig framtidssatsning för hela länet
 Regionaliserad läkarutbildning
- ökad samverkan mellan norrlandstingen och UmU
 Rekrytering av läkarstudenter
- unga, välutbildade får information om länet (kan stanna kvar)
- förbättrat rekryteringsläge av läkare
 En arbetsplats med nya krav och möjligheter
- en attraktivare arbetsgivare i länet
- utveckling av hälso- och sjukvård – attraktiv region
 Startskott för framtidssatsningar inom olika
områden såsom teknik, kompetensuppbyggnad e t c
- spridningseffekter till andra verksamheter i länet
(t ex utbildning, IT, forskning)
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Produktion: jan 2010
Mer information får du här!
Kontaktpersoner:
Kenneth Robarth, Projektledare, Personalenheten, NLL
Aase Wisten, Projektledare och Överläkare, NLL
Ulrika E Karlsson, Informatör, Personalenheten, NLL
Internet:
www.nll.se/rlu
www.nll.se/lakarstudent
Intranätet/ Insidan:
Under Personal finns direktlänk till ”Läkarutbildning”
Läkarutbildning vid Sunderby sjukhus vt 2011
Produktion: jan 2010
Foto: Maria Åberg, meramedia