Sveriges Cytodiagnostiker

advertisement
Cytodiagnostiker
Cytodiagnostiker är ett yrke som funnits i Sverige sedan 1960-talet. Yrket är en kombination
av medicin, naturvetenskap och teknik. Som sjukvårdens expert inom exfoliativ cytologi och i
synnerhet inom gynekologisk cytologi har cytodiagnostikerna stort ansvar och roll inom
cancerdiagnostik kedjan.
Människokroppen består av många miljarder celler. Om dessa drabbas av cellförändringar,
förstadier till cancer eller cancer, kan de enskilda cellernas utseende och egenskaper avslöja
detta. Det är här cytodiagnostikern kommer in.
Dagligen diagnostiserar en cytodiagnostiker tusentals celler i sitt mikroskop på jakt efter de
förändringar i cellerna som kan utvecklas till cancer eller upptäcka cancer på plats.
Förutom, högskoleutbildning och kompetens, kräver arbetet tålamod, noggrannhet,
beslutsamhet, mångårig erfarenhet samt psykisk och fysisk styrka. Fysisk styrka krävs för att
klara ett så statiskt arbete som mikroskoparbete innebär.
Psykisk styrka krävs för att klara av diagnostiken. Det är ingen annan än den som
diagnostiserar som ser dessa celler och oftast har människorna bakom dessa cellprover inga
symptom. Därför är det ett oerhört krävande och psykiskt påfrestande arbete med ett direkt
patientansvar. En tidigt upptäckt cellförändring eller cancer kan innebära skillnad mellan ett
friskt liv och allvarlig sjukdom och död.
Inom den Gynekologiska
cellprovskontrollen, som erbjuds
till alla kvinnor mellan 23 och 60
års ålder i Sverige, är
cytodiagnostikernas diagnostik
helt oumbärlig.
Incidens och dödligheten i
livmoderhalscancer har minskat
kraftigt i Sverige (mer än 50 %)
sedan organiserad gynekologisk
cellprovskontroll infördes i slutet
av 1960-talet och
cytodiagnostikerna har en stor roll
i detta. Reellt grundar sig
besvarandet av all
vaginalcytologi, samt merparten
av övrig cytologi, på cytodiagnostikernas diagnostik!
Med andra ord arbetar en cytodiagnostiker med eget ansvar för att skilja ut vilka prover som
innehåller celler som tyder på att patienten ska behandlas eller utredas vidare.
Vid vissa undersökningar kombineras den konventionella mikroskoperingen med avancerade
datatekniska system och andra metoder, bla molekylär biologiska tekniker. Andra uppgifter
som ingår är att arbeta med och ibland ansvara för är bla kvalitetsarbete, metodutveckling,
kundinformation, undervisning och introduktion av nyanställda samt delta i nationella projekt.
©RFKC
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards