Vårmöte Patologi och Cytologi 2013 CYTOLOGI PROGRAM

advertisement
Vårmöte Patologi och Cytologi 2013
CYTOLOGI PROGRAM
15-17 maj på Folkets Hus vid Norra Bantorget (Barnhusgatan 14), Stockholm
15/5 onsdag
12.30
Vårmötet öppnas
12.45-14.00
Framtidens Patologi – paneldebbat yrkesföreningarna, SKL
14.00-14.30
kaffe och utställning
14.30-15.30
Endometrie cancer
Miriam Mints –Stockholm
Slide seminar – fall presentation
Hideki Yokoyama- Halmstad
Ann Luther - Stockholm
Annie Domanski-Lund
Lars Övergaard-Lund
15.30-17.30
Vedrana Orlovac-Malmö
Ebadi Darasti Mahrokh – Linköping
17.30-18.00
Årsmöte SFKC
18.00
Buffé med mingelkväll
16/5 torsdag
8.30-9.30
Panel diskussion om immunocytochemi
Gunilla Falström- Huddinge
Henryk Domanski – Lund
Inga Lill Wingmo - Stockholm
Magnus Hultin - Umeå
9:30-10.00
10.00-11.00
kaffe och utställning
Raport från vistelse i Mayo Clinic - Nasiell fond
Thyreoidea cytologi: atypisk kategorin (AUS/FLUS) av Bethesda system.
Anoosheh Nazemroaya- Umeå
11.00-12.00
Uro-cytologi
Marianne Bremmer – Urologi klin- Karolinska
12.00-13.00
Lunch och Utställning
13.00-14.00
Bladder cancer
David Grignon – USA
14.00-14.30
Kaffe och Utställning
14.30-15.30
Molecular Pathology –practical utility
Glen Kristiansen – Germany
15.30-16.30
Molecular techniques in cytology
(Hedersföreläsning Karin Lindholm och Måns Åkerman: 160 år)
Fernando Schmitt – Porto, Portugal
18.00
Mingel Bankett och underhållning
17/5 Fredag
8.30-9.30
HPV – cytologi och virologi
Anders Hjerpe, Joakim Dillner –Stockholm
9.30-10.00
kaffe och Utställning
10.00-11.00
HPV: Hur övervakar vi effekt och säkerhet av HPV vaccination?
Ingrid Uhnoo – Smittskydinstitutet, Stockholm
11.00-11.30
Vulvacancer
Gunnel Lindel, Kvinnokliniken, Kalmar
11.30-12.00
Endoskopisk ultraljudledd punktion av buk tumörer
Vitali Sviatoha – Stockholm
12.00-13.00
lunch
13.30-14.00
Studiebesök
Download