Ackrediteringens omfattning för patologi och cytologi

Ackrediteringens omfattning för patologi och cytologi
Medilab
Patologi och
Cytologi
Undersökning/Analys
Provmaterial
Exfoliativ cytologi:
Cervixcytologi
- konventionella utstryksglas
- vätskebaserad teknik
Celler
Metod/
Mätprincip
Mikroskopi
Enhet
Lab/Ort
Gastrointestinal diagnostik:
- Esofagus, px och excisioner
- Ventrikel, px och excisioner
- Duodenum
- Appendix
- Colon
- Rectum
Vävnad
Mikroskopi
Täby
Urologisk diagnostik:
- Prostata
Vävnad
Mikroskopi
Täby
Täby
OBS! Papperskopia gäller endast 2017-01-30, annars måste handskriven signatur finnas
Reg. nr.:
Ägare:
Godkänd av:
Giltigt från:
Dok.typ.:
00159-24
Ann-Cathrin Tek (HEALTHCARE\anfo00)
Per-Ove Sandberg
2016-11-29
SOP
1(1)