BRINKSKOLAN
Lindman Photography
UTBILDNING – TÄBY, SVERIGE
ARKITEKTUR, INREDNING
Brinkskolan är en F-6 skola med 400 skolelever
och 100 förskolebarn, den första skolan som Täby
kommun har byggt på 17 år. Vi fick en stor roll i
hela processen från verksamhetsbeskrivning till
bygghandlingar och även inredning. Ett viktigt
mål har varit att skapa en trygg och trivsam skolmiljö som sätter eleven i första rummet.
Vi har försökt att skapa en pedagogisk
miljö som förmedlar en känsla av lekfullhet
och kreativitet, som främjar möten och som är
“lärande” i alla sina delar. Skolbyggnaden har
delats upp i mindre volymer där hemvisten och
ämnesrummen har samlats i tegelvolymer som
sammanbinds av ett centralt, flexibelt rum med
dubbel våningshöjd. Tegel är ett material som
står sig över tid och därmed ett naturligt val för
fasaden. Den inre rumsupplevelsen domineras
av naturmaterial med ljuddämpande väggar
med ribbor av vitlaserat trä, vaxade golv av massiva furuplank. Tvåvåningshöga fasadpartier tillsammans med taklanterniner för in rikligt med
ljus till navet. Uppdragsansvarig: Roger Larsson.
UPPDRAGSTYP: Nybyggnad
UPPDRAGSFORM: Offentlig upphandling
SKEDEN: Program-, system- och bygghandling
PLATS: Täby, Sverige
KUND: Täby kommunfastigheter
REFERENSPERSON: Ann-Charlotte Saadieh
[email protected] / +46 8 55 55 97 63
PROJEKTSTORLEK: 7 200 m2 BTA
BYGGKOSTNAD: SEK ca 175 miljoner
STATUS: Utfört 2012-2015
OMFATTNING: Arkitektur, inredning, BIM-projektering
kopplad till kalkyl
MILJÖASPEKT: Skolan uppfyller krav enligt
Miljöbyggnad Guld.
KONTAKT: Linda Santesson, avdelningschef
+46 72 565 41 51 / [email protected]
BRINKSKOLAN
UTBILDNING – TÄBY, SVERIGE
ARKITEKTUR, INREDNING
Foto: Åke E:son Lindman
BIM
Tidigt i projektet sattes gemensamma ambitioner
om vad som skulle uppnås genom att arbeta med
BIM. Utgångspunkten var att kontinuerligt göra
kalkyler från de första skisserna till slutkalkyl med
information hämtat direkt från modell. Vi kan i efterhand se nyttan av att vi gemensamt definierade hur vi skulle kommunicera,
vad som skulle ingå i olika skeden och på vilket
sätt modellens informationsinnehåll gradvis
skulle öka. Modellen användes även för att göra
tidplaner för bygget och kollisionskontroller under projekteringen. Den var också avgörande för
olika simuleringar av energi, sol och dagsljus,
vilka är viktigt för validering av kraven för Miljöbyggnad guld.
Modellen var också ett kraftfullt verktyg i vår
kommunikation med beställaren, verksamheten,
elever och föräldrar. Att själv gå runt i sin skola
långt innan den står klar är spännande, men också viktigt för att skapa delaktighet i processen.
BIMNYTTOR: Kalkyl, tidplan, dagsljus, semantisk
miljöbedömning, 3d-samordning, energiberäkningar,
visualisering.
ROLLER HOS LINK: BIM-samordnare, BIM-strateg, modellansvarig
PROGRAMVAROR I URVAL: ArchiCAD, Solibri, ADT, Revit,
MagiCAD, Novapoint, Civil 3d, IDA-ICE, VICO M fl