Inför praktiken på Täby gymnasiesärskola är det till stor hjälp om vi

Ansökan till praktik på Täby gymnasiesärskola
Inför praktiken på Täby gymnasiesärskola är det till stor hjälp om vi får information om Din
son/dotter. Den information vi får kommer under tystnadsplikt att delges den personal som
ansvarar för eleven i skolan.
Om eleven ej börjar på Täby gymnasiesärskola, makulerar vi all information.
Elevens namn:
______________ Personnr:
_______________
Åk:
_ Skolform kryssa i rätt skolform
Gs
Ts
Adress:
___________________ Postadr:
_________________
Vårdnadshavares namn:
___________________ Tfn:
___________
Vårdnadshavares namn:
___________________ Tfn:
___________
Klassföreståndare/mentor:
_________________ Tfn:
___________
Nuvarande skola:
________________________ Tfn:
___________
Adress:
____________________ Postadr:
__________________
Information
Nej
Ja
Information
Nej
Ja
Epilepsi
Hörselnedsättning
Diabetes
Tal/Språksvårigheter
Hjärtfel
Autism
Rörelsehinder
Allergier
Synnedsättning
Specialkost
Medicinerar
Simkunnig
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Har eleven skolskjuts? Nej
Ja
Om ja skriv tfn
Bolag
___
Har eleven ”Fritids”? Nej
Ja
Om ja skriv namn, adress och telefonnr
___________________________________________________________
Är eleven utredd? Ja
Nej
Om ja skriv när
__________________
Skriv kortfattat om elevens kunskap/årskursnivå i
Svenska
___________________________________________________
Matematik
__________________________________________________
Engelska
___________________________________________________
Datum ______________________
Sänd ansökan till
____________________________________________
Vårdnadshavares underskrift
Praktiksamordnare Lena Dybeck
Täby gymnasiesärskola,
Kuttervägen 5,
183 53 Täby
Adress: Täby gymnasiesärskola, Kuttervägen 5, 183 53 Täby • Telefon: 08–55 55 84 45/40
E-post: [email protected] • Hemsida: www.taby.se/gymnasiesarskolan
V. g vänd!
Ansökan till praktik på Täby gymnasiesärskola
Godkännande av fotografering
På vår skola arbetar vi ofta med foto och film. Bilden har stor betydelse för
våra elever. Bilderna används t.ex. till bildcollage som eleverna ibland får ta
med sig hem, egen tidning, fotoalbum, fotokurs, dokumentation vid studiebesök,
väggcollage och som redovisning i undervisningen. Det är därför av stor vikt att
eleverna får vara med på bild. Vi publicerar också bilder i vår skoltidning. Vi
hoppas ni ger ert samtycke till detta.
Jag godkänner att jag får vara med på foton och delta i videoinspelningar.
Ja
Nej
Datum
________________
____________________________________________
Namnteckning Elev
Jag har tagit del av min sons/dotters beslut när det gäller foton och
videoinspelningar.
Datum
________________
____________________________________________
Namnteckning Förälder
Godkännande av privatbil
Jag godkänner att jag får åka med personal i privat bil.
Ja
Nej
Datum
________________
____________________________________________
Namnteckning Elev
Jag godkänner att min son/dotter får åka med personal i privat bil.
Datum
________________
____________________________________________
Namnteckning Förälder
Adress: Täby gymnasiesärskola, Kuttervägen 5, 183 53 Täby • Telefon: 08–55 55 84 45/40
E-post: [email protected] • Hemsida: www.taby.se/gymnasiesarskolan