Stockholm 2017-03-04
Forum för inköp
Möte i Forum för inköp den 4 maj 2017 kl 07.30-9.30
Välkommen till nästa möte i Forum för inköp den 4 maj kl. 7.30 – 9.30 hos Täby kommun, Esplanaden
3 (Station Täby centrum, gratis parkering 2 h i Täbycentrums parkeringshus)Vi kombinerar mötet med
frukost.
Dagens ämne är kompetensförsörjning och rekrytering samt en öppen fråga om förväntningar på
SKL:s nyinrättade roll som upphandlingsstrateg . Karin Peedu inleder med en kort presentation om
upphandling på Täby kommun och därefter vidtar diskussion och erfarenhetsutbyte kring dagens ämne
som vanligt. Vi avslutar med att diskutera Forum för inköps arbetsformer och utveckling, samt om
erfarenheterna av utnyttjande av gruppen som nätverk. Förslag till ämnen som vi kan ta upp vid
kommande möten mottas gärna.
Program
07.30 – 07.40
07.40 – 08.30
08.30 – 09.15
09.15 - 09.30
Anders hälsar välkommen och presenterar dagens ämne
Karin inleder
Diskussion och erfarenhetsutbyte kring dagens ämne
Diskussion om nätverkets framtid
För att kunna dimensionera lokal och frukost är vi tacksamma om du anmäler din närvaro senast den
28 april. På förekommen anledning är vi tyvärr tvungna att debitera en avgift om du är anmäld men
inte kommer.
Välkommen!
Anders Kron
Convendor AB - Postadress: Box 18 - 139 21 Värmdö
Besöksadress: Ekan AB – Styrmansgatan 2 – 114 54 Stockholm
Tel/fax: 08-574 201 15 - www.convendor.se - Innehar F-Skattebevis