Hej, rektorer, elever och vårdnadshavare i Kyrkbyn! Jag heter Marie

advertisement
Hej, rektorer, elever och vårdnadshavare i Kyrkbyn!
Jag heter Marie och är förskolechef på Vikingagårdens förskola i Täby Kyrkby.
Under veckorna sedan terminsstarten har någon eller några som vi misstänker är elever från någon av
skolorna i Kyrkbyn spenderat sin fritid på vår avdelning Gården på Prästgårdsvägen och där krossat
fönster och lämnat efter sig fimpar, tomma aluminiumburkar mm. Detta har skett frekvent en eller två
gånger varje vecka sedan augusti.
Personalen får ta tid från barnens verksamhet till att städa glasskärvor och splitter, både inomhus så
väl som på gården, och lugna oroliga barn och deras vårdnadshavare. Utöver detta stiger kostnader
för glas och värme/el nu när det blir kallare ute.
Jag och min personal ber er som är ansvariga för dessa ungdomars förehavanden att tala med dem
om den förstörelse, kostnad och inte minst skada på förskolebarnens trygghet i deras dagliga miljö
som de orsakar. Vi ber er också att på kvällar och helger ta en promenad runt vårt fina hus och vår
gård då den är utsatt i sitt enskilda läge, för att om möjligt hindra och begränsa vidare förstörelse.
Med förhoppning om hjälp och gensvar!
Mvh
Marie Mimmi Efverstedt
Förskolechef
Vikingagårdens förskola
Täby
Download