Remissanvisningar - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

advertisement
Remissanvisningar, Klinisk patologi och cytologi
Remisserna skannas in i vårt laboratoriedatasystem. För att detta ska fungera optimalt krävs att
du använder laboratoriets remisser enligt nedan. Vi rekommenderar inte användning av
Konsultremiss allmän eller liknande, då viktig information kan komma att saknas.
Dessa remisser finns:
Cytologi Allmän Remiss (grön kant)
Remiss Cervixcytologi (brun kant)
PAD/Dysplasijournal/Rapportblankett Onkologiskt centrum (gynekologi)
PAD-remiss Allmän (används även vid begäran om eftergranskning eller komplettering)
PAD Hudteam
Hudteamet, högerprofil
Hudteamet, vänsterprofil
Hudteamet, helkropp
Hud, allmän, högerprofil
Hud, allmän, ansikte
Hud, allmän, vänsterprofil
Hud, allmän, helkropp’
PAD-Prostata Mellannålsbiopsier
PAD-Prostata Radikal prostatektomi
PAD-Kirurgisk lungbiopsi
PAD-Ben- och mjukdelsteamet
Klinisk Molekylär Patologi
Nej-Talong
Obduktionsremiss
Använd rätt remiss!
Remissanvisningar:
Remisser laddas ner och skrivs ut direkt från vår hemsida
www.patologi.se (se vänsterkolumnen under rubriken För vårdgivare).
•
•
Fyll i remissen direkt i din webbläsare.
Remissens övre vänstra hörn är avsett för uppgifter gällande inremitterande inrättning.
Ange:
o fullständig adress
o ansvarsnummer
o telefonnummer
o inremitterande läkare
Det är av största vikt att ansvarsnummer anges för svarsmottagare, debitering och
eventuella svarskopior då ansvarsnumret genererar mottagarens adress i vårt
laboratorieinformationssystem. Om du är osäker på vilket nummer som ska användas,
läs under Kostnadställenummer/ Kundnummer i slutet på detta dokument.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk patologi och genetik, patologilaboratorier
ADRESS Gula Stråket 8 413 45 Göteborg
TELEFON växel 031-342 10 00
(ID): PAAD103895 Version: 1.13 Sida: 1 (3)
•
Om du önskar snabbsvar, uppge alltid telefonnummer till bemannad telefon som inte
är kopplad till telefonsvarare eller telefonkö.
•
•
•
•
Remissens övre högra hörn är enbart avsett för patientuppgifter.
Eventuell streckkodsetikett ska placeras i rutan "Klinisk data, frågeställning".
Ange begärd undersökning
Ange vad provmaterialet utgörs av gällande:
o
o
typ av preparat
hur provet fixerats och klockslag för fixering
antal på burkar/rör eller glas som medskickas samt märkning av dessa
Provtagningskärl och objektsglas ska märkas med patientens personnummer.
o
•
•
•
Observera att provtagningskärl inte ska märkas på locket.
Om du skickar flera prover från samma patient ska proven märkas med romerska
siffror. Ange på remissen vilket prov märkningen hänvisar till. Är proverna som
skickas från olika specialområden ska en remiss skrivas för varje specialområde.
•
•
•
Klinisk data ska innehålla korta adekvata uppgifter:
o sjukhistoria
o känd blodsmitta
o undersöknings- och operationsfynd
o var på patienten provet är taget
o om strålbehandling eller kemoterapi getts
o provtagningsdatum
o frågeställning
Ange om patienten inte samtycker till lagring av prov och personuppgifter i biobank.
Bifoga även Nej-talong.
Skriv ut remissen och skicka den till Laboratoriet för klinisk patologi eller
Laboratoriet för klinisk cytologi. För att minska risken för felaktigheter töms remissen
på information samtidigt som du skriver ut den.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk patologi och genetik, patologilaboratorier
ADRESS Gula Stråket 8 413 45 Göteborg
TELEFON växel 031-342 10 00
(ID): PAAD103895 Version: 1.13 Sida: 2 (3)
Kostnadsställenummer/Kundnummer
Avtalsläkare (PL-, AL-):
Använd den vårdgivarkod som du tilldelats av hälso-och sjukvårdskansliet. Det är angeläget att
det uttryckligen framgår (det vill säga att aktuell kod anges) av remissen att den begärda
analysen ska ersättas via hälso-och sjukvårdsnämnden.
Primärvård VGPV och Primärvård PNV:
Verksamheter i Göteborg (tidigare PV Göteborg) ska ange den egna förvaltningens upprättade
ansvarsnummer, som för närvarande är femsiffrigt (3XXXX). Övriga remittenter inom denna
kategori har ett sexsiffrigt kundnummer, som återfinns på fakturan.
Externa kunder:
Privata vårdgivare utan avtal med VGR samt privata vårdgivare utanför VGR; sjukhus både
inom och utanför VGR; folktandvården både inom och utanför VGR samt alla privata
tandkliniker; övrig primärvård inom VGR. Externa kunder tilldelas ett SU-gemensamt
sexsiffrigt kundnummer, som återfinns på fakturan.
Frölunda Specialistsjukhus:
Respektive verksamhet ska ange den egna förvaltningens upprättade ansvarsnummer, som för
närvarande är tresiffrigt.
SU-interna kunder:
Använd femsiffrigt ansvarsnummer som finns att hämta på SUs intrasida, länken Ansvarstabell
i högerkolumnen.
http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Ekonomi/
Vid frågor om kundnummer, kontakta Iréne Carlsson på Klinisk patologi och cytologi.
Tel: 031-342 19 55.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk patologi och genetik, patologilaboratorier
ADRESS Gula Stråket 8 413 45 Göteborg
TELEFON växel 031-342 10 00
(ID): PAAD103895 Version: 1.13 Sida: 3 (3)
Download
Random flashcards
Create flashcards