preliminärt program torsdag 27 januari,2011 11.00

advertisement
REGIONMÖTE/NJURTRANSPLANTATION, 27‐28 JANUARI, 2010 I GÖTEBORG PRELIMINÄRT PROGRAM TORSDAG 27 JANUARI, 2011 11.00‐11.30 12.00‐13.00 13.00‐13.10 13.10‐13.40 13.45‐14.30 14.30‐14.50 14.50‐15.30 15.35‐16.30 16.45 ‐17.15 19.00 VISNING AV NYA VÅRDBYGGNADEN LUNCH VÄLKOMMEN GUNNELA NORDÉN, TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET ÅRET SOM GÅTT LARS MJÖRNSTEDT, TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET ORGANDONATION, I SVERIGE OCH I VÄRLDEN ANNIKA TIBELL, TRANSPLANTATIONSKLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET HUDDINGE KAFFE IMMUNSUPPRESSION – NYA LÄKEMEDEL STYRBJÖRN FRIMAN, TRANSPLANTATIONSCENTRUM SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET IMMUNSUPPRESSION – SWITCH TILL ANNAT LÄKEMEDEL MARIE FELLDIN, TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VISNING AV NYA VÅRDBYGGNADEN MIDDAG PÅ SKANSEN KRONAN REGIONMÖTE/NJURTRANSPLANTATION, 27‐28 JANUARI, 2010 I GÖTEBORG PRELIMINÄRT PROGRAM FREDAG 28 JANUARI, 2011 08.30‐09.10 09.15‐09.45 09.45‐10.05 10.05‐12.15
DÄREFTER DEN IMMUNISERADE PATIENTEN MARKUS GÄBEL, TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET NEW ONSET DIABETES AFTER TRANSPLANTATION (NODAT) MARIE FELLDIN KAFFE INTERNT MÖTE OM RUTINER, POLICYFRÅGOR MM LARS MJÖRNSTEDT OCH GUNNELA NORDÉN LUNCHMACKA 
Download