Glykemiskt index i praktiken

advertisement
Glykemiskt index i praktiken
I en dansk studie undersöktes om GI-värdena i internationella GI-tabeller kan användas för att
rangordna blodsockernivån efter olika frukostar.
Man valde 13 olika frukostar som endast hade det gemensamt att de innehåll 50 gram
kolhydrater.
När man studerade blodsockernivån efter frukostarna och jämförde med GI-tabellerna fann
man att det inte fanns någon koppling.
Ett högt energiintag samt ett högt protein och/eller fettintag var däremot kopplat till en låg
blodsockernivå.
(Mette Axelsen Sahlgrenska)
Socker och beroende
Beroende kan definieras som ett tvångsmässigt begär att konsumera en drog trots allvarliga
negativa konsekvenser. Komponenter som ingår i ett beroende är förutom det extremt starka
behovet att inta en viss substans svårigheter med att kontrollera konsumtionen av densamma.
Abstinenssymtom ,toleransökning samt fortsatt konsumtion trots fysiska eller psykiska
skador.
Ett extremt sug efter kolhydrater har rapporterats av personer som lider av årstidsrelaterade
depressioner, PMS samt Bulimi.
(Anna Karin Lindroos Sahlgrenska)
Download