Redogör för min teori att risken för hjärtkärlsjukdom inte

advertisement
Redogör för min teori att risken för hjärtkärlsjukdom inte ökar pga att man har diabetes, bukfettma, högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden. Alla dessa tillstånd är
istället en följd av högt intag av kolhydrater och därmed förhöjt insulin, en kombination som på sikt kan ge alla dessa sjukdomstillstånd oberoende av varandra. När
sjukvården hittar diabetes eller pre-diabetes hos patienter som fått stroke är förklaringen att kosten ger båda effekterna, inte att diabetes är en anledning till stroke.
En diabetiker typ sedan  år har lite svårt att ta till sig av informationen: ”Hjärnan behöver kolhydrater!” har han fått lära sig. Ja, och nej! – Hjärnan kan använda
kolhydrater eller ketoner, det kvittar. Och dessutom är det så att våra kroppar kan skapa egna ”kolhydrater” via glukagonutsöndring i bukspottkörteln och behöver
ingen extra tillförsel med kosten. Mycket nytt som ska vägas emot all reklam om hur nyttigt det är med margarin och lättprodukter. Ca  personer lät sig informeras.
Efter föreläsningen var det många som hade egna funderingar och ville veta mer. Jag funderar på om jag skulle föreslå en uppföljande föreläsning som mer fokuserar på
kosten och vilka effekter den har visat sig ha på så väldigt många olika plan. Hur kan LCHF; ge viknedgång, ”bota” diabetes, förbättra blodfetter, lindra migrän, ta bort
mjäll, hjälpa ofrivilligt barnlösa till graviditet, lindra (bota) IBS, lindra psoriasis, minska risk för cancer, minska sömnproblem, minska snarkning, minska förkylning …?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards