Xtra temadagar för dig med typ 1 diabetes

advertisement
Temadagar: Kolhydraträkning för dig med
typ 1 diabetes
Hösten 2016
Vi erbjuder dig senaste kunskaperna och praktiska tips.
Du får också tillfälle att diskutera och ta del av andras
erfarenheter.
14 oktober
Kolhydratsräkning ½ dag
 Hur vet du hur många kolhydrater
maten innehåller?
 Vad har du för nytta av att räkna
kolhydrater?
 Hur doserar du insulin i förhållande
till vad du skall äta?
9 december Kolhydratsräkning ½ dag
 Hur vet du hur många kolhydrater
maten innehåller?
 Vad har du för nytta av att räkna
kolhydrater?
 Hur doserar du insulin i förhållande
till vad du skall äta?
Fråga gärna din diabetessjuksköterska om du vill veta mer.
Temadagar är för dig med Typ 1 Diabetes som går på vår mottagning C2: 84
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge.
Anmälan till din diabetessjuksköterska eller telefon: 585 82400
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards