Varför behöver vi kolhydrater?

advertisement
Kolhydrater
Lyssna
Kolhydrater är det gemensamma namnet för stärkelse, kostfiber och olika sockerarter.
Kolhydrater är vår viktigaste energikälla och kommer i stort sett bara från växtriket. Men det
finns enstaka kolhydrater även från djurriket, till exempel mjölksocker, alltså laktos.
De kolhydrater många av oss behöver äta mer av finns i livsmedel som



bröd, mjöl, gryn och pasta av fullkorn.
potatis.
frukt, grönsaker, och baljväxter.
Kolhydrater från livsmedel som innehåller mycket socker, till exempel söta drycker, godis
och bakverk, är inte nyttiga.
Varför behöver vi kolhydrater?
Olika typer av kolhydrater
Hur mycket kolhydrater är lagom?
Hur kan jag välja bra kolhydrater?
Varför behöver vi kolhydrater?
Det mesta av kolhydraterna bryts ner i kroppen till sockerarten glukos, som behövs som
energi till cellerna. Glukos lagras i levern i form av glykogen som fungerar som energireserv.
Hjärnan kan bara använda glukos som bränsle och behöver ungefär 100 gram glukos om
dagen.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards