Bilaga 8 Vill du vara med i en studie för att se vad som händer i

advertisement
Bilaga 8
Vill du vara med i en studie för att se vad som händer i kroppen
vid träning?
I samband med den studie du redan ingår i vill vi titta närmare på vad som
egentligen händer i kroppen när man börjar träna. Vi vet idag att fysisk aktivitet
kan förhindra utveckling av diabetes, men vi vet inte varför. Genom att studera
vad som händer i musklel- och fettväv i samband med träning kan vi komma lite
närmare gåtans lösning och därmed få bättre möjligheter att på lång sikt utveckla
mediciner som kan förhindra eller bota diabetes.
Vad skulle ett deltagande innebära för dig?
1. Två gånger får du åka till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och gå igenom ett
antal tester. Varje gång tar besöket en hel dag och du får naturligtvis ersättning
för din medverkan. Förutom reseersättning, ett arvode på 2000 kr (som är
skattepliktigt).
Det här kommer du att få göra:
- Några vanliga blodprover tas från armvecket.
- Ett litet vävnadsprov (ca 50 mg) tas från en av de stora musklerna på
utsidan av låret och en miniatyrfettsugning sker från underhuden på
magen för ett utbyte av ca 2-3 g fettväv.
- Du får ett dropp med glukos och insulin i ena armen och ett dropp med
socker i den andra och sedan mäter man hur mycket insulin glukosdropp
som behövs för att hålla blodsockret på en lagom nivå. Detta tar ca 4
timmar och under tiden tas prover och blodtryck regelbundet.
- En Två tunna plastslangar tunna mätkatetrar läggs in i fettväven
underhuden på magen samt i en perifer underarmsmuskel för att
undersöka ämnesomsättning och blodflöde.
- Undersökningen Vävnadsprovtagningen upprepas efter 4 timmar då att
insulin- och sockerdroppet har avslutats.
Försöket kan vara förenat med vissa obehag i samband med
blodprovstagning, insättande av slangar och muskelprov vävnadsprovtagning men de är snabbt övergående. Ofta uppstår blåmärken i
huden där provet tagits. Dagen efter försöket kan man känna stelhet och
viss träningsvärk i muskeln men det är går över på ett par dagar. Det
största problemet är nog att ligga stilla i en säng under en hel dag. Man
blir stel och känner sig ofta lite trött efteråt. undersökningen. Räkna med
att undersökningen tar en hel dag.
Det här händer sedan:
1. Du skall sedan träna under personlig ledning av en sjukgymnast mycket
strukturerat under 4 månader. Det innebär träning 3-4 gånger i veckan.
2. Undersökningen på Sahlgrenska upprepas sedan på samma sätt som före
träningsperioden.
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till:
Sjuksköterska Maria Falkdahl, Avd för Molekylär Medicin, SU
Telefonnummer: 031- 342 7472
Anmälan:
Jag är intresserad av att delta men har full rätt att avbryta mitt deltagande när jag
vill och det kommer inte att påverka mitt vidare omhändertagande på vårdcentralen:
Namn:_______________________________________________________
Datum:______________________________________________________
Margareta Hellgren, distriktsläkare
Vårdcentralen Hentorp
Per-Anders Jansson, Adjungerad professor,
Avd för Molekylär och Klinisk Medicin,
Medicinkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU
413 45 Göteborg
Download