RUTIN Argipressin

advertisement
Doknr. i Barium
25589
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Argipressin
Giltigt fr o m
2016-01-11
Version
1
Innehållsansvarig: Agneta Ebeling, Avdelningslärare, Operation 4 Sahlgrenska (agneb)
Godkänd av: Johan Snygg, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (johsn)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Revideringar i denna version
Byte till licenspreparat Argipressin® från Pitressin®. Indikationer, biverkningar, beredning och
administration är lika.
Syfte
Rutinen syftar till kvalitetssäkrad rutin för beredning och administration av ovan nämna läkemedel.
Arbetsbeskrivning
Läkemedelsbeskrivning:
Injektion Argipressin, är ett licenspreparat.
Tillverkare: Mercury Pharma®
Koncentration: 20 E/ml
Ampullstorlek: 1 ml
Förpackning: 10 x 1 ml
Indikation:
Argipressin används för att åstadkomma lokal vasokonstriktion, och därmed minskad blödning lokalt
vid ex laparoskopisk operation av ektopisk graviditet och vid myomextirpation.
Kontraindikationer:
– angina pectoris
– hjärtinkompensation
– njursvikt
– dåligt kontrollerad hypertoni
− anafylaxi eller överkänslighet mot vasopressin eller konserveringsmedel
Biverkningar:
Biverkningarna är dosrelaterade. Argipressin är nära besläktat med och har liknande biverkningar
som vasopressin, desmopressin (Octostim) och oxytocin (Syntocinon):
– vasokonstriktion
– hypertension
– ADH effekt (antidiuretiskt hormon) ledande till vätskeretention och ödembildning
Beredning:
Spädning av Argipressin sker genom att 0.2 ml av 1 ampull (1 ml = 20 E) späds med 20 ml koksalt,
dvs. man använder 4 E totalt.
Dosering:
Upp till 4 E ges lokalt i operationsområdet av operatören. I samråd med narkospersonal kan
ytterligare mindre dos av Argipressin ges. Mer än 5 E per timme är inte rekommenderat.
Förvaring:
Preparatet skall förvaras mellan 15° och 25°C.
Arbetsmiljöåtgärd:
Öppnad ampull med läkemedelsrest skall kasseras som ”Riskavfall- kasserade läkemedel” enligt
Rutin AVF-2006-09-04, Område Försörjning och Service, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Övrigt:
Före preparatet används ska narkospersonal och narkosläkare informeras och ge tillstånd.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
25589
Giltigt fr.o.m
2016-01-11
Version
1
RUTIN
Argipressin
Postoperativt ska urinproduktionen följas. På äldre patienter bör man använda timdiures. Den
antidiuretiska effekten kan brytas med diuretika (furosemid).
Relaterad information
Bifogad förpackningsinformation från Mercury Pharma.
Länk: https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26512
Granskare/arbetsgrupp:
Barbro Edén, Öl, VO Gynekologi, Område 1, SU
Johan Andius, VÖL Op 4, AnOpIva, Område 5, SU
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download