Vårdgaranti * särskild ersättning till 0 väntande > 90dagar

advertisement
Avvikelserapport
oktober 2015
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tillgänglighet
Andel av väntande patienter som väntat mer än 60 respektive 90 dagar till
förstabesök på mottagning
Tillgänglighet
Andel av väntande patienter som väntat mer än 60 respektive 90 dagar till
operation/behandling. Målvärdet 35 %, enligt SUs utvecklingsplan, markeras i
diagrammet.
Överbeläggningar
Utlokaliseringar
Vårdprestationer jan-okt 2015
Perioden totalt
Kategori
Patienter
VGR
Övriga
SU Totalt
Utfall
2015
176
534
15 037
191 571
Budget
2015
Utfall
2014
174 890 171 491
13 056
13 944
187 946 185 434
Utfall 2015/Utfall 2014 Diff utfall 15 - budget
Förändring Antal/%
15
Antal
%
Antal
%
5 043
1 094
6 137
2,9 %
7,8 %
3,3 %
1 644
1 982
3 625
Värdet av ofinansierad överproduktion till VGR uppgår till 161 mnkr
0,9 %
15,2 %
1,9 %
Oplanerad/planerad vård
•
•
•
•
Den planerade slutenvården har minskat med 5 % och den oplanerade slutenvården har ökat med 4 %.
Den planerade öppenvården har ökat med 3 % och den oplanerade öppenvården har ökat med 4 %.
Inkommande remisser har ökat med cirka 3 %.
Inkommande patienter till akutmottagningarna har ökat med 3 %.
Ackumulerad diff i % av omsättning
1.0%
0.5%
0.0%
1
2
3
4
5
6
-0.5%
-1.0%
-1.5%
-2.0%
månad
7
8
9
10
Prestationer och ekonomisk resultat per
område
Ekonomidata
jämfört med
2015
2015/2014
Avvikelse
ack,
ekonomiskt
utfall
Varav löner,
sociala avg,
inhyrd
personal
Varav
läkemedel
Område 1
-106,1
-92,3
1,3
Område 2
-7,2
-25,4
-1,9
-0,1
4,4
Område 3
-49,0
-34,2
-7,8
2,4
2,4
Område 4
10,3
13,1
20,4
-2,4
1,8
Område 5
-9,8
-13,1
-1,6
8,3
5,7
Område 6
-50,8
-48,1
-40,3
3,9
1,9
Sjukhusgemensamt
91,9
96,5
-10,3
-120,8
-103,4
-40,2
1,9%
3,3%
prestationstal
ack oktober
Resultat
Avvikelse
Förändring
sammanvägt sammanvägt
prestationsta prestationsta
l%
l jämf fg år
%
1,0
0,9
Utskrivningsklara patienter
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
5000
4500
4000
3500
d
ag
ar
Antal
utskrivningsklara
3000
2500
2000
Antal
utskrivningsklara
dagar
1500
1000
500
0
Antal betaldagar
Verksamhet i balans
Ekonomi
Beläggning
Tillgänglighet
inom 60 dagar
Vårdgaranti
90 dagar
Garanti för
besök vid
välgrundad
misstanke om
cancersjukdom
Kvalitet enligt
kvartalen
(resultat
senaste
kvartal)
Sjukfrånvaro
(ack)
Övertid
(ack)
Budgetavvikelse resultat sjukhus VGR, mnkr
Ack utfall
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Ack budget
Avvikelse
Avvikelse/
Budgetoms. 15/10
-142,3
-21,5
-120,8
-1,0%
NU-sjukvården
-79,4
65,4
-144,8
-4,0%
Södra Älvsborgs sjukhus
-34,1
5,0
-39,1
-1,4%
Skaraborgs sjukhus
-59,0
0,9
-59,8
-1,9%
Kungälvs sjukhus
-27,6
7,1
-34,7
-3,6%
0,4
-5,8
6,2
3,2%
-21,2
1,9
-23,1
-4,7%
4,9
4,5
0,4
0,2%
Frölunda Specialistsjukhus
Alingsås lasarett
Angereds sjukhus
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards