Bio.Celler.i.samarbete

advertisement
Cellandningen (djurcellen)
Kroppens celler får energi genom den reaktion som kallas
cellandningen
Glukos (druvsocker) + syre → koldioxid + vatten + energi
Flercelliga organismer
Större organismer behöver flera celler som samarbetar och är
specialiserade på olika uppgifter. T.ex. näringsämnen och syre ska
transporteras in i cellerna och avfallsämnen och koldioxid ska ut
ur cellerna. Cellerna ser olika ut. Se nedanstående bilder.
Celler har olika densitet
Vi jämför fettceller med muskelceller. Kan det stämma att man
går upp i ”vikt” när man tränar?
Inne i cellen
Kroppens organ i samarbete
Download