Uppgifter Widgit Go
1. Skapa ett nytt upplägg som heter Kalle.
2. Välj ett foto (ur galleriet - eller ta ett nytt direkt i appen) som
representerar upplägget.
3. Första sidan i Kalle ska innehålla sex celler. Upplägget ska ha dokument.
4. På cellerna ska det stå:
• Om mig (vit bakgrund)
• Personer (blå)
• Aktiviteter (röd)
• Mat (gul)
• Fraser (rosa)
• Känslor (grön)
5. Lägg till passande Widgitsymboler i cellerna.
6. Gör en undertavla till Mat med 18 celler
7. Tavlans bakgrund ska vara gul
8. Alla cellerna ska vara gula
9. Cellerna ska ha talsyntes
10.En av cellerna ska heta Godsaker och ha tre symboler: godis kaka
efterrätt
11.Den ska ha en undersida med valfritt antal celler.
12.I en av cellerna ska det stå ”Jag vill ha”, i en ”Mums!” dessa två ska ha en
avvikande bakgrundsfärg.
13.Resten av cellerna ska innehålla godsaker av valfritt slag. Alla ska ha
talsyntes. Gå tillbaka till tavlan Mat.
14.En annan cell på tavlan Mat ska innehålla ordet ”Vad?” med lämplig
symbol och transparent bakgrund. Talsyntesen ska läsa upp ”vad blir det
för mat idag?”
15.Ytterligare en cell på sidan Mat med transparent bakgrund ska innehålla
ordet och symbolen för ”sugen”, och talsyntesen ska läsa upp ”jag är
sugen på”.
Skapa en sida med ”visual scene” eller ”hot spots”
16. Under cellen ”personer” ska en sida med ”hot spots” / ”visual scene”
skapas. Skapa en länk till undertavla. Lägg ett foto, en gruppbild, som
bakgrund på undertavlan.
17. Välj att alla cellerna skall vara genomskinliga.
18. Välj lämpligt antal kolumner och rader. Om det finns små detaljer i
bilden, så behövs fler rader och kolumner. Ofta kan kanske 6*6 eller 7*7
vara lagom.
19. Gå in på personer och välj edit.
20. Slå ihop celler vid behov. (Ibland kan man behöva två eller fler celler
som säger samma sak om objekten täcker många celler och har
oregelbunden form.)
21. Lägg till talsyntes på cellerna.
Använd dokumentfunktionen
22. Använd ditt upplägg Kalle och skriv några rader i meddelandefönstret.
Använd gärna retur/enter-knappen för ny rad.
23.Tryck på knappen Dölj tavlan/ Visa dokumentet.
24. Maila dokumentet till dig själv.