Frågor till biologiprov som är i två delar

Biologiprov måndag den 8/5 (boken ” biologi människan” s.4-15)
Frågor till biologiprov som är i två delar
Del1 - Cellerna
1. Vad är en cell?
2. Vad är det som händer när en människa växer?
3. Vilken uppgift har
A) De röda blodkropparna?
B) De vita blodkropparna?
4. Vad finns i en
A) Äggcell?
B) Spermie?
5.Varför behöver man inte tänka på att cellerna ska sköta sina uppgifter?
6. Vilka uppgifter har
A) hudcellerna?
B) Muskelcellerna?
C) Nervcellerna?
7. Beskriv och förklara
A) vad händer med de döda cellerna?
B) Varför har cellerna olika uppgifter
Del 2– Huden
1. Vilka uppgifter har huden?
2. Varför har alla människor olika fingeravtryck?
3. Vilka tre lager består huden av?
4. Varför ligger döda celler om lott på överhuden?
5. Varför svettas människor när de blir varma?
6. Vilken uppgift har naglarna?
7. Vad är akne?
8. Vad är det som gör att människor har olika hårfärg?
9. Beskriv och förklara
A) vad händer i huden när du fryser?
B) Vad vet du om hudens tre olika lager?
C) Hur skyddar dig hudens pigment?