Biologi åk 8 – Njurar, lever, skelett och huden

advertisement
Biologi åk 8 – Njurar, lever, skelett och huden
Mål att sträva mot
– utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion
– utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer och laborationer,
samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska modellerna,
– utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa utifrån relevant biologisk kunskap och
personliga erfarenheter.
Mål att uppnå
– ha kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar,
– ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans,
– kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha insikt i deras
utformning,
– kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.
Mål för godkänt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Känna till några olika sorters celler
Kunna njurarnas funktion
Kunna urinvägarnas delar
Känna till några sjukdomar som kan drabba urinvägarna.
Veta vad en dialys innebär
Känna till att levern kan lagra vissa näringsämnen och bryta ner skadliga ämnen
Känna till några sjukdomar som kan drabba levern
Känna till hudens tre olika lager
Känna till hudens och pigmentets funktion
Känna till någon sjukdom som drabbar huden och något hudproblem.
Känna till skelettets funktion och dess delar
Känna till kroppens olika leder och var man finner dessa.
Känna till någon sjukdom som kan drabba skelettet
Aktivt delta i laborationer
Mål för väl godkänt
• Veta hur njurarna reglerar vätskebalansen och blodtrycket
• Kunna leverns olika funktioner och hur dessa fungerar
• Kunna hudlagrens olika funktioner
• Kunna hur huden reglerar vår kroppstemperatur
• Kunna ledernas uppbyggnad och dess funktioner
• Kunna förklara vad som menas med ett diskbråck
• Deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering
Mål för mycket väl godkänt
• Förstå hur de olika organsystemen samarbetar
• Kunna argumentera för betydelsen av goda hälsovanor
• Planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning
Download