UITableView-redigeri..

advertisement
UITableView – redigering
Applikationsutveckling för iPhone och iPad, 725G60
UITableView
•
•
Editing mode
•
Ta bort celler
•
Flytta celler
didSelectRowAtIndexPath:
UITableViews
•
UITableViewDataSource
•
Hämtar data åt tabellen
•
Två obligatoriska metoder
•
numberOfRowsInSection – Hur många celler i varje sektion?
•
cellForRowAtIndexPath – Sätt upp och returnera en cell
•
numberOfSectionsInTableView – Hur många sektioner finns? (default 1)
•
titleFor Header/Footer InSection
•
commitEditingStyle: forRowAtIndexPath – hör ihop med ändring (kommer senare)
•
och många fler
UITableViews
•
UITableViewDelegate
•
Sätter beteende för tabellen
•
didSelectRowAtIndexPath – Körs när en cell markeras
•
viewFor Header/Footer inSection – Anger egna vyer för headers/footers
•
editingStyleForRowAtIndexPath – Hur ska cellen bete sig i editing mode?
•
och många fler
UITableViews
•
Demo
Läs mer
•
UITableView klassreferens
•
UITableViewController klassreferens
•
UITableViewCell klassreferens
•
View Controller Programming Guide for iOS
Download