Stratsys Manual

advertisement
Stratsys Manual
Rapportera i tabellavsnitt
I de celler som är tomma kan du fylla i siffror eller text, beroende på vad som avses. I de fall då indikatorgrupper är upplagda väljer du
en ikon i rullgardinslistan som visas i cellen.
Om malladministratören har satt en formel i en cell kan du inte skriva någonting i cellen. Värdet i cellen räknas fram automatiskt när du
sparar eller klickar på knappen Uppdatera nu.
OBS!
Tänk på att inte ha egna mellanslag som tusentalsavgränsare. Tusentalsavgränsning lägger systemet automatiskt till efter det att du
har sparat avsnittet.
TIPS!
Om du klistrar in tabelldata från tabeller i Word eller Excel behöver du inte klippa ut och klistra in en cell i taget. Det är fullt möjligt att
klippa ut flera celler samtidigt och sedan ställa markören i den översta vänstra cellen i tabellen där du vill klistra in data. Cellerna som
du har klippt ut kommer automatiskt lägga sig i motsvarande celler i tabellen i systemet.(Detta gäller vid inklistring i tabeller - inte
textavsnitt.)
1
Download