Cellen
Skolprogram i biologi för gymnasiet
Vad är en cell och vad sker i den? Att förstå cellen och dess mekanismer är central kunskap i dagens
samhälle när vi ska förstå våra kostbehov, läkemedelsmekanismer och förstå livets utveckling i allmänhet.
Vi går igenom cellens organeller och låter eleverna jobba med både färdiga vävnadspreparat och egna
mikroskoppreparat. Cellen är lämplig som en introduktion till cellbiologi för gymnasiet då den repeterar
högstadiebiologin om cellen.
Mikroskopiering av en växtcell
Teori och laboration
Vi förklarar hur cellen är uppbyggd och vad de olika organellerna har för funktioner. Eleverna får
lära sig använda faskontrastmikroskop och studera färdiga vävnadspreparat samt bereda prover
från höinfusion, växtceller och egna infärgade celler, som eleverna även har möjlighet att
fotografera.
Anknytning till ämnesplan
Biologi 1.
Inför besöket är det en fördel om eleverna har viss laborationsvana och kan använda mikroskop.
Aktiviteten tar 90 minuter, utförs med max 16 elever och kan kombineras med annan aktivitet för
gruppens andra halva.
Kontakt: [email protected]. Välkommen att boka besök!
BI_Cellen_gy_11verF
www.vetenskapenshus.se