Veckoplanering 9a

advertisement
Veckoplanering 9a
Labbdag: tisdag
Grupp 2
v.34
torsdag
fredag
1, Intro och vad vet du om
genetik?
v.35
1, Cellen
Grupp 1
torsdag
2, DNA och gener
Vad kommer du ihåg?
1, Celldelning och
befruktning
Grupp 2
Vad kommer du ihåg?
2, Cellen
fredag
v.36
torsdag
fredag
v.37
torsdag
fredag
2, Mönster i arvet
1, Ärftliga sjukdomar och
skador i arvet
Grupp 1
2, Redovisning av kunskaper
v.38
1, Genteknik, vad är det?
torsdag
2, Klippa och klistra i DNA
Grupp 2
fredag
v.39
1, Genteknik uppgift
torsdag
2, Om arter och evolution
Studiedag
fredag
v. 40
1, Evolution fortsättning
torsdag
2, Darwin och modern
evolutionsteori
fredag
v.41
1, Biologisk mångfald
torsdag
2, Livets utveckling
Grupp 1
Grupp 2
fredag
v. 42
1, Livets utveckling
torsdag
2, Repetition
Grupp 1
fredag
v.43
torsdag
fredag
1, Förhör
2, Utvärdering
Grupp 2
Download