Teknik för att undersöka gener och flytta dom mellan organismer

advertisement
Teknik för att undersöka
gener och flytta dom
mellan organismer
Dessa grisar har fått gener från en självlysande
manet
Var går gränsen?
Ska vi använda genteknik inom alla
områden?
DNA-analys
- DNA kan användas i brottsutredningar
- DNA kan ge besked om släktskap
- DNA kan användas för att spåra anlag för sjukdomar
Läs s. 317-321
Gör frågor s. 319 och s. 321
Download