Genetiska fingeravtryck
En hudflaga, en blodsdroppe eller en hårrot innehåller tillräckligt med celler för att DNA ska
kunna tas fram och masskopieras. Därefter görs ett mönster utifrån en del av DNAmolekylerna, en så kallad DNA-profil. Eftersom varje människa har sina speciella DNA kan
metoden användas för identifiering.
Likheter och skillnader mellan DNA från olika personer används exempelvis för att identifiera
en misstänkt brottsling eller avgöra vem som är far till ett barn.
Ett litet blodprov räcker för att kartlägga och undersöka dina gener. Redan kan en lång rad
ärftliga sjukdomar spåras och inom en nära framtid kan gentest ge ytterligare information
om dig. Kanske har du större benägenhet att drabbas av cancer eller överkänslighet mot
vissa ämnen? Redan idag finns det arbetsgivare som kräver en gentest innan en anställning
kan bli aktuell.
1. Vem tycker du skall få tillgång till den information som finns lagrad i dina gener –din
läkare, din arbetsgivare, ditt försäkringsbolag, din käresta?
2. Kanske råkar just dina celler innehålla en viktig gen. Hur skulle du uppfatta det om ett
läkemedelsföretag tog patent på och fick ensamrätt till att använda din gen?