23 februari 2014
Livets kod#
Genernas språk
Skriv en sammanfattning av
filmen där du svara på följande.
Vad är genom? När och av vilka upptäcktes DNA molekylen?
Vad bidrog George Gamov med för förståelsen av DNA? Vad är
aminosyror, proteiner och gener? Kay Davies ledde ett projekt i
Storbritanien under 80 talet där hon försökte förstå var gener
för vissa sjukdomar fanns. Beskriv hur hon upptäckte genen för
DMD som bara drabbar pojkar. Huntington är en annan
genetisk sjukdom, beskriv hur den påverkar kroppen. Vad
menas med monogena sjukdomar? Ge exempel på en egenskap
som är polygen. Fredreck Sanger kom på en teknik att
kartlägga gener, kedjeterminering. Förklara hur tekniken
fungerar. Vad var HUGO projektet och vilket år slutfördes det?
Ungefär hur liten del (i procent) av människans genom är gener
som kodar för olika proteiner, och ungefär hur många gener har
en människa? Filmen ger exempel på hur många sjukdomar
beror på både arv och miljö, ge något exempel och förklara hur
miljön utlöser sjukdomen. Beskriv skillnaden mellan
enäggstvilling och tvåäggstvillingar. Varför är "skräp" DNA så
viktigt.#
1