Nya organismer
Möjligheterna att överföra gener och framställa konstgjort DNA öppnar fantastiska
möjligheter. Genteknikerna kan skräddarsy nya grödor och husdjur efter våra behov. De
kortsiktiga fördelarna kan vara mycket stora, som ökad hållbarhet och motståndskraft mot
sjukdomar. Men vad händer om de nya organismerna kommer ut i naturen och konkurerar
ut eller korsar sig med organismer där?
En annan aspekt är att det är fullt möjligt att ta patent på de nya livsformerna. Det gör att
endast de som kan betala får tillgång till nya djur och växter för forskning eller odling.
Cancermusen är patenterad både i USA och Europa, liksom ett stort antal mänskliga gener
som upptäckts i HUGO-projektet.
1. I många länder får genetiskt förändrade organismer användas i naturen. Hur kan det
tänkas påverka andra livsformer?
2. Vilka risker tar vi när vi förändrar bakterier och virus?
3. Är det rätt att någon kan äga olika livsformer och deras gener? Vilka konsekvenser
kan det få att någon får ensamrätt till nya växter och djur, bakterier eller speciella
gener till och med från människan?