Förklaring Ett annat ord för gen. En del av DNA

Arbetsuppgift genteknik. Klipp isär korten och para ihop rätt ord med rätt förklaring.
Förklaring
Deoxiribonukleinsyra,
namnet på jättemolekyler
som bär den ärftliga
informationen, generna.
DNA som skapas när en
gen förs från en organism
till en annan.
Ett annat ord för gen. En del
av DNA-molekylen med ett
budskap för ett protein
Alla människor har något olika
DNA som kan användas för att
identifiera en brottsling
Human Genome Organization
är ett internationellt
sammarbetsprojekt för att
kartlägga människans gener.
Sammanfattande namn på de
förändringar av generna som
människan kan göra.
Betyder egentligen färgad
kropp. Finns i cellkärnor och
består av protein och DNA.
Utbyte eller reparation
av skadade gener.
Samlingsnamn för alla
arvsanlag eller gener
hos en organism.
Genetic Modified
Organisms. Beteckning för
organismer vars gener
förändrats av människan.
Gemensamt namn för de
mindre molekyler som utgör
tecknen i DNA-molekylen
kvävebaserna är adenin,
cytosin, guanin och tymin.
Beteckningen på organismer som
fått en eller flera gener från andra
organismer.