PowerPoint-presentation

advertisement
Mössprovning, uppehållsrummet
Fredag 18:e oktober
• 08.00 EE3A
• 09.00 EE3B
• 10.00 EE3C
• 11.00 EE3D
• 13.00 VF3A
• 14.00 VF3B
• 15.00 BA3A+BA3B
• 16.00 BA3C
GMO
s. 52-59
Bakgrund: Celldelning
• Först kopieras allt i cellen, inklusive DNA
• Sedan delas cellen
Gener
• Gener är en del av DNA
• En gen kodar för ögonfärg, en annan för
hårfärg, en för antal fingrar….
Hur går GMO till?
• DNA, plasmid, från en bakterie klipps upp
• En gen från en människa, som tillverkar tex
insulin, klistras in
• Bakterien tvingas nu tillverka insulin
• Bakterien får dela sig
• Diabetiker har fått en bra
medicin
Genterapi
• Är då man för in friska gener i celler hos
patienter med skadade gener
• Är under försök
Uppgift
• Läs en artikel om genteknik, 15 min
• Skriv anteckningar under tiden, läs två gånger
om du hinner
• Gå samman med några andra och gör en
sammanfattande ”plansch”. Förklara hur det
går till, varför man gör så och moraliska frågor
Artiklar
• Genteknikens konsekvenser, storskaliga DNA-register
• Risker och möjligheter med nya genteknikregler
• Potatis kan bana väg för gentekniken
• Gentekniken möter naturen
• Hejda spridningen av GMO!
• Genterapi
• Etik: välja och designa barn?
• Ett syskon kan rädda sonens liv
Download