Genteknik
Mendel började korsa ärtor på 1700-talet.
-dominanta och recessiva anlag
Fram till 1900-talet visste man inte att DNA fanns i
cellkärnan
Nu vet vi att DNA finns upplindat på kromosomen
Vad är genteknik?
• Ingrepp i DNA.
• DNA ändras naturligt genom t.ex. strålning
och mutationer.
• För att få DNA att ändras onaturligt måste
man göra ingrepp.
• Man kan flytta gener, klippa ut gener och
låta celler smälta samman.
Flytta gener
•
Man kan flytta gener mellan olika organismer för att påverka deras
utveckling. De får nya egenskaper.
Klippa ut gener
• Man kan klippa ut gener som svarar för en
speciell egenskap
Växtförädlig eller GMO
• Växt och djurförädling är när man korsar
olika växter eller djur med varandra på
”naturlig väg”
• GMO är när man klipper ut eller sätter in
egenskaper i mat som är bra t.ex. sötare
majs eller biffigare ko.
Tillverkning av medeciner
• Man kan använda genteknik till att tillverka olika medeciner. T.ex.
insulin till diabetessjuka.
• För att föra över genen till bakterien som tillverkar insulin används
en bärare, en plasmid en bit cirkular DNA.
Stamceller
•
•
•
Stamceller- celler som man kan bilda vilka celler som helst av.
Finns i foster och moderkakan
2001- sverige får odla på stamceller från foster
Kloning
• Man kan klona vuxna djur eller på embryonivå. Dvs man kan dela
embryot i flera delar och därmed få fler individer med exakt samma
egenskaper. T.ex inom avel. Kloning av vuxna djur går till så att man
avlägsnar cellkärnan från ett ägg.
• Därefter för man in cellkärnan från en hudcell t.ex. Då blir ägget
befruktat och får exakt samma egenskaper som den som donerat
hudcellen.
• Det första djuret klonades 1997, fåret Dolly
Varför genmodifiera?
•
•
•
•
•
•
•
Mer tåligare växter
Mat till svältande länder
Skapa mer näringsrik mat
Starkare djur och växter
Hjälpa sjuka
Bättre fosterdiagnostik
Bättre och friskare barn
Varför klona?
•
•
•
•
Bättre avelsdjur
Rädda hotade arter
Hjälpa barnlösa
Skapa organ
Risker?
• Klonade arter-inte lika bra,oftare fel
• Hot mot mångfald
• Etiskt rätt?
• Naturligt urval gäller intehur går det med utvecklingen hos arter?